Category Archives: Noter mor NO

NOTE 16 – VIRKSOMHETSOMRÅDER

A B C D E F G NOTE 16 – VIRKSOMHETSOMRÅDER               Ettersom det vesentlige av selskapets skipseiersskap ble solgt til det heleide datterselskapet Clipper Shipping AS i desember 2007, har selskapet ett virksomhetsområde, … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 16 – VIRKSOMHETSOMRÅDER

NOTE 15 – FORPLIKTELSER

A B C D E F NOTE 15 – FORPLIKTELSER             Solvang ASA har en trekkfasilitet på NOK 60 mill. Fasiliteten gir mulighet til å trekke opp i både USD og NOK, så sant motverdien … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 15 – FORPLIKTELSER

NOTE 17 – EGENKAPITAL

A B C D E F G NOTE 17 – EGENKAPITAL Solvang ASA Aksjekapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr. 31.12.2012 0 Prinsippendring pensjon (ref note 21) 0 Egenkapital pr 31.12.2014 123 264 -1 246 … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 17 – EGENKAPITAL

NOTE 14 – FORDRINGER

A B C D E F NOTE 14 – FORDRINGER             Fordringer består i det alt vesentlige av tilgodehavende fra skipsselskaper. Ingen fordringer har forfall som løper utover ett år.           … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 14 – FORDRINGER

NOTE 11 – BUNDET BANKINNSKUDD

A B C D E F G H NOTE 11 – BUNDET BANKINNSKUDD                       Selskapet har i forbindelse med betaling av forskuddstrekk, et bundet bankinnskudd på NOK 3 169 360,- … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 11 – BUNDET BANKINNSKUDD

NOTE 12 – RESULTAT PR AKSJE

A B C D   NOTE 12 – RESULTAT PR AKSJE             2015 2014   Årsresultat (teller) 581 613 9 147 788   Gjennomsnittlig utestående antall aksjer (nevner) 24 450 653 24 403 578   … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 12 – RESULTAT PR AKSJE

NOTE 18 – EGNE AKSJER

A B C D E F NOTE 18 – EGNE AKSJER             Solvang ASA har pr 31.12.2015 en beholdning av 202 184 stk egne aksjer som er bokført til NOK 376 533. Hensikten med tilbakekjøpet … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 18 – EGNE AKSJER

NOTE 19 – FINANSIELL MARKEDSRISIKO

A B C D E F G NOTE 19 – FINANSIELL MARKEDSRISIKO               Selskapets ordinære virksomhet medfører eksponering mot valutarisiko og renterisiko, mens selskapet bare i svært liten grad er utsatt for kredittrisiko og … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 19 – FINANSIELL MARKEDSRISIKO

NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT

A B C D E F NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT Solvang ASA signerte i 2015 to nybyggingskontrakter med Hyundai Heavy Industries pålydende totalt MUSD 153,4. Kontraktene gjelder to Panamax nybygg med levering i 2017. Kontraktene har hele tiden vært … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT

NOTE 13 – VARIGE DRIFTSMIDLER

A B C D E F G NOTE 13 – VARIGE DRIFTSMIDLER                 Programvare og kontormaskiner Inventar og utstyr Ikke avskrivbare driftsmidler 2015 2014 Anskaffelseskost 01.01 2 830 2 968 240 6 038 … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 13 – VARIGE DRIFTSMIDLER