NOTE 5 – REDERIVIRKSOMHETEN

< Back
A B C D E F G H I J K L M N O P
NOTE 5 – REDERIVIRKSOMHETEN
SKIPSANDELER SOM BEHANDLES ETTER EGENKAPITALMETODEN, ENDRING BOKFØRT VERDI
                               
  2014   2015
Selskap Eierandel Balanse 01.01.2014 Andel årets resultat Avgang Innbetalinger/ tilbakebet./salg Omregnings-differanse Balanse 31.12.2014 Justering Balanse 01.01.2015 Andel årets resultat Tilgang Innbetalinger/ tilbakebet./salg Omregnings-differanse Balanse 31.12.2015
KS AS Heragas 0.2 % 0     0 0 0 0 0 0   0 0 0
PR Clipper Skagen DA 20.00% 10 355 773   -10 273 884 1 739 0 1 739 -18 0 -1 760 45 5
PR Clipper Viking DA 20.00% 29 452 2 562   -2 551 6 363 35 826 0 35 826 676 0 -4 918 6 076 37 661
PR Clipper Harald DA 20.00% 2 746 -1 390   2 551 882 4 789 0 4 789 -77 0 0 962 5 674
PR Clipper Star DA 22.00% 74 374 11 702   -7 262 16 474 95 288 0 95 288 29 131 9 500 -7 271 19 581 146 229
PR Clipper Sky DA 23.00% 45 363 7 935   0 11 032 64 330 0 64 330 21 562 9 700 -6 020 13 902 103 474
PR Clipper Hebe DA 25.00% 83 004 9 109   -9 435 17 809 100 487 0 100 487 1 673 0 -3 853 17 470 115 777
PR Clipper Mars DA 15.00% 37 384 12 089 -18 269 0 6 689 37 893 0 37 893 4 921 0 0 7 457 50 271
PR Clipper Hermes DA 30.00% 84 747 10 644   -11 807 18 548 102 133 0 102 133 3 881 0 -4 624 17 683 119 072
PR Clipper Sirius DA 30.00% 42 045 16 016   -7 181 10 114 60 994 0 60 994 37 587 0 21 056 15 138 134 774
PR Clipper Posh DA 20.00% 32 810 3 556   0 7 901 44 267 0 44 267 5 027 0 0 8 641 57 936
Victory DIS 16.83% 45 268 14 590   0 12 427 72 285 0 72 285 42 477 6 800 0 17 827 139 389
PR Clipper Sun II DA 20.00% 31 135 10 818   0 8 683 50 636 0 50 636 12 609 0 -9 970 9 271 62 546
PR Clipper Jupiter DA 25.00% 49 177 -2 524   65 139 22 135 133 927 0 133 927 8 377 0 0 23 641 165 945
PR Clipper Odin DA 30.00% 0         0 0 0 -1 261 0 34 589 1 412 34 740
Justeringer 0.0 % 0 0   0   0 0 0   0 0 0
Sum 567 860 95 880 -18 269 19 180 139 942 804 593 0 804 593 166 564 26 000 17 228 159 107 1 173 492
Forretningskontor for skip som drives av Solvang ASA er i Stavanger. Stemmeandeler er iht. proratariske eierandeler.

Enkelte av selskapene som behandles etter egenkapitalmetoden har låneavtaler som begrenser utbetaling til eierne. Det kan være krav om minimum kontantbeholdning, krav til størrelse på arbeidskapital, eller krav om skriftlig samtykke fra långiver før det utbetales til eierne.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.