NOTE 13 – BANKINNSKUDD

< Back
A B C D E F G   H
NOTE 13 – BANKINNSKUDD        
       
Konsernet har følgende bundne bankinnskudd        
2015 2014        
Skattetrekkskonti 5 376 5 441        
Bundet bankinnskudd husleiegaranti (*) 473 473        
Bundet bankinnskudd pensjonsforpliktelse (*) 6 729 7 430        
                 
(*) Postene er klassifisert sammen med andre fordringer i balansen fra og med 2015.        
         
       
Konsernets bankbeholdning pr 31.12 fordeler seg på de ulike valutaer som følger:        
2015 2014        
NOK 8 778 18 817        
EUR 0 0        
GBP 0 0        
USD 121 795 73 317        
Totalt 130 573 92 134        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.