NOTE 14 – RESULTAT PR AKSJE

< Back
A   B C  
NOTE 14 – RESULTAT PR AKSJE  
  2015 2014  
Årsresultat (teller)   168 853 102 793  
Gjennomsnittlig utestående antall aksjer (nevner)   24 451 24 404  
Totalt antall aksjer utstedt   24 653 24 653  
Resultat pr aksje (NOK)   6.91 4.21  
Utvannet resultat pr aksje (NOK)   6.85 4.17  
         

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.