NOTE 18 – EGENKAPITAL

< Back
A B C D E F G H I
NOTE 18 – EGENKAPITAL
Selskapets største aksjonærer pr 31.12.2015
31.12.2015 31.12.2014
Navn eier Beholdning Andel i % Beholdning Andel i %
Clipper AS 5 460 932 22.15% 5 460 932 22.15%
Straen AS 5 405 157 21.93% 5 405 157 21.93%
Audley AS 3 589 014 14.56% 3 589 014 14.56%
Mertoun Capital AS 1 182 000 4.79% 1 000 000 4.06%
Michael Steensland Brun 981 201 3.98% 981 201 3.98%
SEB Prime Solutions Skandinaviska 860 893 3.49% 0 0.00%
MP Pensjon PK 821 363 3.33% 821 363 3.33%
Skagenkaien Eiendom 655 902 2.66% 655 902 2.66%
Olger Invest AS 0 0.00% 500 000 2.03%
Kontrari AS 445 870 1.81% 482 381 1.96%
Inge Steenslands Stiftelse 500 000 2.03% 500 000 2.03%
Myhre Leif Harald 400 000 1.62% 404 000 1.64%
Jaco Invest AS 149 510 0.61% 354 510 1.44%
Solvang ASA 202 184 0.82% 249 259 1.01%
Søgne Shipping AS 0 0.00% 0 0.00%
Øvrige < 1% 3 998 811 16.22% 4 249 118 17.24%
Totalt 24 652 837 100.00% 24 652 837 100.00%
Styrets medlemmer og administrerende direktør eier eller kontrollerer pr 31.12.2015 aksjer i selskapet som følger:
Michael Steensland Brun 981 201
Erik O. Jacobsen
Wenche Rettedal 2 781
Edvin Endresen (Adm. Dir.) 5 746
Foreslått utbytte
Styret har foreslått at det utbetales utbytte med NOK 2,- pr aksje for 2015. Dette består av et basisutbytte på NOK 1,- som økes med NOK 1,- til NOK 2,- grunnet svært gode resultater for 2015. Det ble utbetalt NOK 1,- pr aksje i utbytte for 2014. Konsernet har ikke andre utbyttebegrensninger enn de som følger av Norsk lov.

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.