NOTE 19 – EGNE AKSJER

< Back
A B C D E F G
NOTE 19 – EGNE AKSJER
             
Konsernet har pr 31.12.2015 en beholdning av 202 184 stk egne aksjer som er bokført til TNOK 377.
Hensikten med tilbakekjøpet av egne aksjer er å tilby sine ansatte kjøp av aksjer i selskapet til rabattert pris.
             

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.