NOTE 2 – REDERIVIRKSOMHETEN

< Back
A B D E F G H I J K L
NOTE 2 – REDERIVIRKSOMHETEN
SKIPSANDELER SOM BEHANDLES ETTER EGNKAPITALMETODEN
Selskap Eierandel Historisk kostpris
Bokført EK
Inngående balanse 01.01.2015 Andel årets resultat Tilgang / avgang Årets inn-/ utbetalinger Utgående balanse 31.12.2015
ved
anskaffelse
 
PR Clipper Harald DA 20% 6 188 0 3 236 -351 0 0 2 885
PR Clipper Skagen DA 20% 94     31 94 -1 748 -1 623
 
Sum 6 282 0 3 236 -320 94 -1 748 1 262
                     
Forretningskontor for skipsselskaper som behandles etter egenkapitalmetoden er i Stavanger.
Stemmeandelen er iht pro rata eierandeler.
Årsaken til negativ balanse for eierandelen i PR Clipper Skagen DA skyldes at det ligger en utsatt skatteforpliktelse som ble hensyntatt ved kjøp av andelen.
                     
                     
                     
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.