NOTE 5 – FINANSKOSTNADER

< Back
A B C
NOTE 5 – FINANSKOSTNADER    
   
2015 2014
Renter og bankkostnader 255 191
Renter konsernselskap 0 3 002
Tap salg aksjer 769 0
Verdireduksjon markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 0
Disagio 7 144 6 856
Annen finanskostnad 580 170
Sum 8 748 10 219
     
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.