NOTE 7 – AKSJER I DATTERSELSKAPER

< Back
A B C D E F G H
NOTE 7 – AKSJER I DATTERSELSKAPER  
 
Selskapets navn Eierandel / Stemmeandel Aksjekapital Aksjenes pålydende Antall eide aksjer Pålydende til sammen Verdi i balansen  
 
 
Clipper Shipping AS 100% 559 316 900 100 5 593 169 559 316 900 552 103 671  
Solvang Maritime AS 100% 100 000 1 000 100 100 000 106 000  
International Gas Carriers AS 100% 1 000 000 100 10 000 1 000 000 1 986 533  
Sum datterselskaper 554 196 204  
               
Clipper Shipping AS og Solvang Maritime AS er lokalisert i Stavanger.
International Gas Carriers AS er lokalisert i Oslo.

Solvang Shipping AS ble endelig slettet i Brønnøysund i januar 2015. Avviklingen ble derfor ikke fysisk ført før i 2015. Det var ingen gevinst/tap knyttet til avviklingen.

 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.