NOTE 8 – LØNNSKOSTNADER

< Back
A B C D E F G H
NOTE 8 – LØNNSKOSTNADER          
2015 2014      
Personalkostnader      
Lønninger 30 305 29 517      
Arbeidsgiveravgift 5 104 4 880      
Pensjonskostnader 3 364 3 677      
Andre ytelser 3 034 2 348      
Sum personalkostnader 41 808 40 422      
     
Antall årsverk 34 34      
         
Godtgjørelser (i kroner) 2015
  Styrehonorar Lønn Bonuser Pensjons-kostnader Annen godtgjørelse Sum godtgjørelse
LEDENDE ANSATTE
Edvin Endresen, Administrerende direktør 2 387 035 195 833 282 019 132 587 2 997 474
Tor Øyvind Ask, Direktør Marine Operasjoner 2 000 095 145 422 248 674 151 622 2 545 813
           
STYRET  
Michael Steensland Brun, Styreleder 150 000 0 0 0 0 150 000
Alf Andersen, styremedlem 125 000 0 0 0 0 125 000
Wenche Rettedal, styremedlem 125 000 0 0 0 0 125 000
Ellen Solstad, styremedlem 125 000 0 0 0 0 125 000
Hans Petter Aas, styremedlem 125 000 0 0 0 0 125 000
Sum godtgjørelse 650 000 4 387 130 341 255 530 693 284 209 6 193 287
Administrerende direktør har en avtale om etterlønn i 1 år, samt innskuddsbasert tilleggsavtale for pensjon på 15% av lønn over 12G.
Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet aksjeverdibaserte godtgjørelser eller faste bonuser til lønnsavtalen.
Det er heller ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser fra selskapet til noen av de ansatte.
Samtlige ansatte fikk utbetalt bonus i 2015 tilsvarende en månedslønn. Total bonusutbetaling for 2015 var 2 195 387,-.
REVISOR              
Godtgjørelse til revisor for 2015 utgjør kr 278 601, fordelt med kr 271 951 på lovpålagt revisjon og kr 6 650 på skattebistand. Beløpene er oppgitt uten MVA.
               
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.