NOTE 14 – FORDRINGER

< Back
A B C D E F
NOTE 14 – FORDRINGER
           
Fordringer består i det alt vesentlige av tilgodehavende fra skipsselskaper. Ingen fordringer har forfall som løper utover ett år.
           
Solvang ASA har langsiktig gjeld til datterselskap på totalt NOK 8,3 mill. Hele gjelden forfaller innen 5 år.
I forbindelse med at Solvang Shipping AS ble avviklet rett over nyttår, er denne delen av gjelden omklassifisert til kortsiktig gjeld og vil bli motregnet mot likvidasjonsutbytte i forbindelse med avviklingen.
           
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.