NOTE 15 – FORPLIKTELSER

< Back
A B C D E F
NOTE 15 – FORPLIKTELSER
           
Solvang ASA har en trekkfasilitet på NOK 60 mill. Fasiliteten gir mulighet til å trekke opp i både USD og NOK, så sant motverdien av totale opptrekk ikke overstiger NOK 60 mill. Pr. 31.12.2015 var det trukket USD 4,6 mill og NOK 5,1 mill på trekkfasiliteten som tilsvarer NOK 45,8 mill.
Som sikkerhet for denne trekkfasiliteten har selskapet avgitt pant med aksjene i Clipper Shipping AS. Aksjene i Clipper Shipping er bokført til NOK 552 mill pr 31.12.2015.

Solvang ASA har ellers gitt selsvskyldnergaranti for den andel av gjeld som datterselskapet Clipper Shipping AS er forpliktet for gjennom sitt eierskap i skipseiende partrederi. Dette er avgrenset til eierandel i det enkelte partrederi. Andel av pantegjeld pr 31.12. utgjør MNOK 1 232.

 

Nybyggingskontrakt
 
 
Solvang ASA har i 2015 signert to nybyggingskontrakter med Hyundai Heavy Industries pålydende totalt MUSD 153,4.  Første avdrag (10%) ble betalt ved kontraktsinngåelse.
Kontraktene har hele tiden vært tiltenkt Partrederiet Clipper Sirius DA og vil innen utgangen av april 2016 være endelig overført til partrederiet iform av Novation agreement. Viser til note 20 for nærmere beskrivelse.
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.