NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT

< Back
A B C D E F
NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT
Solvang ASA signerte i 2015 to nybyggingskontrakter med Hyundai Heavy Industries pålydende totalt MUSD 153,4. Kontraktene gjelder to Panamax nybygg med levering i 2017. Kontraktene har hele tiden vært tiltenkt Partrederiet Clipper Sirius DA, men grunnet begrenset tid i forbindelse med signering av kontraktene, ble de midlertidig plassert i Solvang ASA. Når endelig bankfinansiering er på plass vil de overføres til det skipseiende selskapet, Partrederiet Clipper Sirius DA, som eies av Clipper Shipping AS (datterselskap av Solvang ASA). Nybyggingskontraktene vil være endelig overført til partrederiet iform av Novation agreement innen utgangen av april 2016. Høsten 2015 ble det også foretatt innkalling av kapital i PR Clipper Sirius DA for å dekke inn første avdrag til verftet. 

Kontraktene er å regne som felleseid eiendel mellom Solvang (30%) og øvrige partredere via Audley Shipholding AS (70%). I forbindelse med betaling av første avdrag til verftet, mottok Solvang overføring fra Audley Shipholdning AS på TUSD 10 738 og betalte samlet TUSD 15 340 til verftet. Bokført innskudd på nybyggingskontrakt er dermed nettoført med TUSD 4 602 (TNOK 37 549), og representerer Solvang sin andel av innskuddet.

This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.