Leder

CEO Edvin Fjogstad

CEO Edvin Endresen

For et år siden, i begynnelsen av 2015, feiret vi det beste året noen sinne for de større LPG skipene, og vi funderte på muligheten om 2015 kunne bli enda bedre. Våre forventninger stemte, og 2015 viste seg å bli et enda bedre år til tross for et rekordhøyt antall nybyggleveranser.

Hovedgrunnen til det stramme shippingmarkedet er nye eksportvolum av LPG fra USA, et produkt fra den raskt voksende skifergass- og oljeproduksjonen i perioden frem til 2015. I tillegg har arbitrasje vært åpen, med prisforskjell på LPG mellom regioner, og resultert i et høyere antall langtransporter av LPG fra vest til øst. Markedet toppet seg i juli 2015 med et spotmarked tilsvarende tidscerteparti til en verdi av USD 4,2 millioner per måned, og har siden vært i en nedadgående spiral med et nivå ved årsslutt på USD 1,8 millioner. Dette er et stort fall fra toppen, men er fremdeles på et historisk meget sterkt nivå. Fallet kom som et resultat av stengt arbitrasje mellom vest og øst så vel som rekordmange nybygg på vei inn i markedet. Totalt 35 nye skip ble levert i 2015, noe som utgjør mer enn 20% økning i forhold til den eksisterende flåten ved begynnelsen av 2015. Den rekordhøye veksten, der vi likevel oppnår rekordhøye rater, viser hvor mye eksportvolumet av LPG har økt i forhold til 2013-nivå.

Med det rekordsterke LPG markedet økte også Solvang inntjeningen fra 2014, og vi kan nå bekrefte at 2015 er det nye rekordåret for gruppen. Dette skjedde både som et resultat av et sterkt VLGC og LGC marked, men også forsterket av våre tre LGC nybygg som entret markedet med gode tidscertepartier.

Ulempen med en periode med høye forventninger, forderetter å få to år med meget sterkt VLGC marked, er at dette gir sterke insentiver fra nye og eksisterende aktører til å øke sin markedseksponering. Resultatet har vært en ordrebok på mer enn 50 %, der 35 skip ble levert i 2015, 44 er planlagt for levering i 2016 og 27 er i ordre for levering i 2017. Dette vil naturligvis påvirke VLGC markedet, og med vedvarende lav oljepris og tegn på synkende produksjon i USA, er vi relativt sikre på at vi får se en markedskorreksjon i 2016 og 2017, i hvert fall en normalisering mot historiske nivåer.

Gjennom disse spennende og utfordrende tidene er jeg meget stolt over det vi har oppnådd. Vi har en stabil teknisk drift og operasjon med liten eller ingen turnover på land, samt en organisasjon som er i stand til å håndtere enhver teknisk utfordring uten å bruke ekstern ekspertise. Faktisk blir vår egen ekspertise ofte brukt av aktører innen shippingindustrien i Norge i form av rådgiving og deltakelse i felles utviklingsprosjekter.

Med det stramme shippingmarkedet samt et stort antall nybygg i bestilling er det et betydelig press for å beholde mannskap og kontorstab. Vi har så langt greid å ha en stabil bemanning og vil fortsatt fokusere på dette ved å oppfordre til videreutvikling og gi ansvar til mannskap og stab.

Vi leverte fremragende resultater i 2015 på alle viktige suksessområder; HMS, Kvalitet, CSR og Finans.

  • Vi har null LTI eller alvorlige personrelaterte hendelser og står nå med kun 4 LTI gjennom de siste 8 år. Mindre potensielle hendelser skjer hver dag og vi kan aldri redusere vår aktpågivenhet når det gjelder sikkerhet.
  • Vi har et rekordlavt antall av mannskapet som blir erklært tjenesteudyktige etter helsesjekk.
  • Seks fartøy benytter nå fullskala eksosrensesystem, noe som forbedrer vårt miljøavtrykk.
  • Vår kvalitetsstatistikk og inspeksjonsresultater er blant de beste i vårt segment.
  • Vi støtter SOS barnebyer i Filipinene samt andre lokale initiativ. Vi er medlem av MACN – det marine antikorrupsjonsnettverket, og vil etterkomme de gode selskapsrettslige prosedyrer innen den maritime industri som er beskrevet i operasjonscharteret.
  • Rekordsterke finansielle resultat med forbedrede kontrakter fra et sterkt marked, men også gjennom reduserte driftskostnadsnivåsamtidig som vi opprettholder høyest mulig kvalitet.

I 2015 fikk vi levert tre nye LGC skip fra Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea. Disse skipene er spesialbygget for å fylle en spesifikk nisje innen gassområdet, og representerer enda et stort sprang inn i fremtiden når det gjelder drivstoffeffektivitet og utslippskontroll. Alle de tre skipene har fungert som forventet, inkludert en god overlevering fra verft og oppstart av kontrakter til rett tid.

Med den forventede utviklingen i markedsforholdene, har Solvang-gruppen satt i gang noen viktige strukturelle grep. Konsolidering av skipseierselskaper, refinansieringer og generelt gjøre oss klar til å utnytte de muligheter som kan dukke opp gjennom de neste årene. Solvang ASA har en sterk posisjon, både i markedet og i form av finansiell styrke. Vi tror på fremtiden og fortsetter vårt fokus på fremragende drift av våre skip, og alltid levere høy kvalitet til våre kunder.