VLGC

2015 var nok et hendelsesrikt år for VLGC skipene, med tidenes høyeste snittinntjening, de nest høyeste gjennomsnittsratene, volatilitet og mange ny kontraheringer. For 2015 som for de to foregående årene har økning i amerikansk eksportkapasitet vært driveren for både fraktrater og kontraheringsaktiviteten.

Balticindeksen for LPG (BLPG) bunnet ut på USD 60 pr tonn i begynnelsen av januar, noe som tilsvarer omtrent USD 1,5 millioner per måned på tidscerteparti basis (TCE). Deretter startet en stigende trend, som skyldes økte eksportvolum fra USA, vest-øst arbitrasjehandel, og høy spottetterspørsel fra India, kombinert med kødannelser i Indiske havner. BLPG stabiliserte seg på rundt USD 100 pr tonn i midten av februar (USD 2,8 millioner TCE) før den sank til rundt USD 80 pr tonn mot slutten av mars (USD 2,3 millioner TCE).  Støttet av sesongens sommermarked, steg BLPG igjen og nådde  toppen i midten av juli med USD 137 per tonn (USD 4,2 millioner TCE). For resten av året var BLPG på en nedadgående trend, hvor noteringen på årets siste dag var USD 63 per tonn (USD 1,86 millioner TCE). Gjennomsnittlig BLPG for 2015 endte på USD 91,843 per tonn, som er det nest høyeste snittet noen gang. Høyeste snitt var i 2014 med USD 92,491 pr tonn. Målt i inntjening (uten ventetid) var imidlertid gjennomsnittlig BLPG TCE på sitt høyeste noen gang i 2015 med USD 2,68 millioner per måned, grunnet lave bunkerskostnader og høye fraktrater.

35 nye VLGC’er ble levert i 2015, samtidig som ingen skip ble skrapet. Ordreboken økte med 29 nye skip, hvorav 24 ble bestilt i andre halvår. Disse ordrene er motivert av nye regler som vil øke prisen på nye skip, og redusere lastekapasiteten. 8 av disse skipene er Panamax VLGCer som vil være i stand til å gå gjennom den eksisterende Panamakanalen.

Fremover vil markedet svekke seg på grunn av den store ordreboken. Hvor mye markedet og ratene vil svekke seg er avhengig av prisutviklingen på råolje. Råoljeprisen er driveren for LPG produksjon i USA, etterspørsel etter LPG i Asia og LPG arbitrasjehandel mellom regioner.

Til LGC

VLGC rater

VLGC flåte