LGC

LGC segmentet var svært godt i 2015 og fraktratene svingte oppover sammen med det sterke VLGC markedet. LPG markedet var etterspørselsdriveren dette året, som året før. Arbitrasjehandel i LPG medførte stor etterspørsel etter større LPG tonnasje. Ved slutten av året var det bare fem LGC’er som fraktet ammoniakk. De fleste skipene i dette segmentet er bundet opp på TC kontrakter eller i eierens egne programmer.

Ingen skip ble skrapet i fjor, men for første gang siden 2009 ble det levert nye skip til flåten. Solvang fikk levert 3 nye LGC’er og totalflåten økte til 23 skip. Latsco gikk i fjor inn i LGC markedet og bestilte to nybygg. Ordreboken for LGC skip består ved utgangen av 2015 av disse to skipene.

Fremover vil svakere VLGC og midsize marked også påvirke LGC markedet. Fremtidig etterspørsel i LPG markedet er klart avhengig av utviklingen i oljepris.

Til Semi-Ref/Etylen

LGC rater

LGC flåte