Semi-Ref/Etylen

Ratene holdt seg stabile gjennom året, og den etablerte ratepremien for større skip fortsatte på nivå med de senere årene. De fleste skip har vært beskjeftiget det meste av tiden, med unntak av noe ventetid i Den Arabiske Gulf hvor eksporten var lav og sporadisk. Spesielt gjaldt dette første halvår 2015.

Produksjonsproblemer spilte en viktig rolle i petchem markedet dette året, med produksjonsproblemer ved Shell Moerdjik og andre europeiske krakkere. Dette medførte mangel på etylen i Europa, hvor underskuddet ble dekket fra ENI i Middelhavet, US Gulf, Latin Amerika og fra den Arabiske Gulf når produkt var tilgjengelig.

Åpen vest-øst arbitrasje for etylen både dette året og året før la til rette for lange reiser fra US Gulf og Sør Amerika til Asia, noe som resulterte i mye tonn-mil til flåten.

Høy aktivitet i trans-Atlantisk LPG gjennom året bidro til sysselsetting av spesielt større skip. Disse skipene er i økende grad avhengig av det trans-Atlantiske LPG markedet.

I løpet av 2015 ble det levert 8 nye etylenskip og seks nye semirefskip. Fire etylenskip og fire semirefskip ble skrapet. Størrelse på skipene fortsetter å øke ettersom mindre skip blir skrapet, og de aller fleste nybyggene er større skip. Det ble kun bestilt ett nytt etylenskip i fjor, mens ordreboken for semirefskip økte med 4 skip. For større skip dedikert til etanfrakt ble det levert 3 skip, og det ble bestilt ytterligere 6 nye skip.

Semi-Ref/Etylen rater

Semi-Ref/Etylen flåte