Årsberetning

Resultatutvikling 2010-2015 (mill. NOK.) før skatt

Resultatet for 2015 ble tidenes beste for Solvang og slo toppåret 2014 med god margin. Den høye inntjeningen fra shippingaktiviteten kommer fra et meget stramt LPG marked drevet av høy eksportvekst fra USA. Markedet holdt seg på et høyt nivå gjennom hele året, på tross av betydelig flåtefornyelse. I tillegg til det gode markedet fikk Solvang levert tre LGC (Large Gas Carrier) og en MGC (Mid-size Gas Carrier), som videre forbedret resultater fra 2014. 

Konsernet fikk et overskudd før skatt på NOK 171,6 mill mot NOK 108,4 mill i 2014. Kontantstrømmen var positiv med NOK 38,4 mill mot NOK 33,9 mill i 2014. Årets skattekostnad var på NOK 2,7 mill, og konsernet fikk et overskudd etter skatt på NOK 168,9 mill mot NOK 102,8 mill i 2014.

Styret foreslår å dele ut utbytte for 2015 på NOK 2,00 pr aksje. 

Neste