Markedet

Semiref/Etylenskip

I dette undersegmentet inkluderes semi-ref og etylenskip over 8.000 cbm. Konsernet disponerer 6 skip i dette undersegmentet, hvor ett er på langsiktig timecharter, mens de andre 5 hovedsakelig har operert i spotmarkedet, på korte timecharter og på flerreisekontrakter.

”Clipper Harald” er på timecharter (TC) frem til juli 2019, med befrakters opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere en periode på 1,5 år. Denne kontrakten ble i 2013 forlenget med 5 år fra juli 2014, basert på at ”Clipper Harald” installerte eksosrenseanlegg (Scrubber) høsten 2014, for å være klar for nye utslippskrav fra januar 2015.

LGC/MGC

Dette undersegmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 59.000 – 60.000 cbm. Flåten består av 9 skip, hvor 3 ble levert i andre og tredje kvartal 2015.  I tillegg er 1 MGC på 38.000 cbm levert i fjerde kvartal 2015 inkludert i dette segmentet. Alle skip opererer på TC med varierende lengde.

LGC nybyggene representerer en ny type LGC, med kortere skrog for å unngå ventetid i visse områder, og det ligger mye utviklingsarbeid bak skipene for å gjøre dem mest mulig energieffektive. Det er gjort endringer på blant annet skrogform, fremdriftsteknologi, bunnstoff og kjøleanlegg. Videre er skipene de første LGC LPG skip i verden med fullintegrert eksosrensesystem for både hoved- og hjelpemotorer. Dette betyr at skipene oppfyller alle eksisterende miljøkrav innen utslipskontrollområder (ECA) fra 2015, samt nye forventede globale krav fra 2020.

Gjennomsnittlig inntjening på TC-basis viste en fortsatt positiv trend med videre økning fra 2014 hvor rater for 2015 er ca 20% høyere i forhold til 2014. Den markante økningen kommer fra bedre kontrakter på eksisterende skip, samt meget gode kontrakter for nybyggene levert i løpet av 2015. LGC segmentet har nytt godt av det sterke LPG markedet, og fra fordelaktige endringer i handelsmønstre for Ammoniakk.

VLGC

Dette undersegmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 75.000 – 84.000 cbm. Solvang disponerer totalt 5 skip i dette undersegmentet, med ytterligere to skip i bestilling. Gruppen har to Panamax VLGC skip på 75.000 cbm, ett VLGC skip på 82.000 cbm, og to VLGC skip på 84.000 cbm.

Panamax VLGC’ene er bygget spesielt for markedet for transport av LPG fra Atlanterhavs-området og Mexicogulfen til vestkysten av Mellom-Amerika. På grunn av Panamax egenskapene har de i 2015 hatt bedre TC inntjening enn VLGC skipene generelt. ”Clipper Victory” er på TC frem til august 2016, mens ”Clipper Sirius” er på TC frem til januar 2017.

Clipper Sun på 82.000 cbm er på TC frem til oktober 2016, Clipper Quito på 84.000 cbm på TC frem til desember 2016, og Clipper Posh på 84.000 cbm er på TC frem til desember 2018.

Neste