Fremtidsutsikter

Etter en dårlig start på året for etylenflåten i 2015, ble det i andre halvår sikret flere kontrakter, som strekker seg over hoveddelen av 2016. Det forventes at vi klarer å fortsette samarbeidet vi har fått til med viktige etylenaktører, og at inntjening ligger på et akseptabelt nivå ut året.  

For de fullkjølte skipene (VLGC og LGC) var markedet i 2015 på et historisk høyt nivå, og overgikk selv rekordåret 2014. Ratenivået falt gradvis gjennom hele andre halvdel av 2015, og har fortsatt fallet i første kvartal 2016. Fallet kommer fra lukket arbitrasje mellom USA og Asia, og et meget høyt antall nybygg levert. Det er nå flere tegn på at VLGC markedet blir betydelig svakere for 2016, mer på et historisk nivå enn årene 2014 og 2015. For Solvang er mye av året 2016 dekket av eksisterende kontrakter, og får kun noe effekt av fall i VLGC markedet.

Selskapet hadde ved årsskifte en kontraktsdekning på 94% for 2016 for hele flåten, med kun tre LGC som blir ledig i juni-august 2016 og en VLGC i fjerde kvartal.

Neste