Balance

A B C D
Balance Sheet | Solvang Group
       
Amounts in NOK 1 000 Note 31.12.2015 31.12.2014
ASSETS      
Fixed Assets      
Intangible fixed assets      
Forskning og utvikling   0 0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0 0
Deferred tax asset 9 3 111 7 913
Goodwill   0 0
Other intangible assets   0 0
Total intangible fixed assets   3 111 7 913
Tangible fixed assets      
Maskiner og anlegg   0 0
Share of Newbuild contract 20 37 549 0
Office equipment, furniture etc. 15 3 666 2 319
Total tangible fixed assets   41 215 2 319
Financial fixed assets      
Investeringer i datterselskap   0 0
Investments ship owning companies equity method 3,4,5 1 173 492 804 593
Lån til foretak i samme konsern   0 0
Investments in affiliated companies 6 314 1 019
Lån til tilkn. selskap og felles kontr. virksomh.   0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Other shares   20 20
Total financial fixed assets   1 173 826 805 631
       
Total fixed assets   1 218 153 815 863
Current Assets      
Bunkers / smøreolje etc.   0 0
    0 0
Receivables      
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap   0 0
Prosjekter i arbeid   0 0
Other short term receivables 12,13,16 28 767 31 086
Total receivables   28 767 31 086
Investments      
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern   0 0
Listed investments 7,8,20 0 0
Markedsbaserte obligasjoner   0 0
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter   0 0
Andre finansielle instrumenter   0 0
Total Investments   0 0
Cash and bank deposits 13 130 573 92 134
       
Total current assets   159 340 123 220
TOTAL ASSETS   1 377 492 939 083
       
EQUITY AND LIABILITIES      
Equity      
Paid-in capital      
Share capital 18 123 264 123 264
Treasury shares 19 -1 011 -1 246
Total paid-in capital   122 253 122 018
Retained earnings      
Fond for vurderingsforskjeller   0 0
Other equity, unrecognized   288 658 119 032
Retained earnings   753 936 608 719
Minoritetsinteresser   0 0
Total retained earnings   1 042 593 727 751
       
Total equity 18 1 164 847 849 769
       
Liabilities      
Provisions      
Pension liabilities 11 17 883 30 473
Utsatt skatt   0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Earnings shipping co-operation partners   0 0
Total provisions   17 883 30 473
Long term liabilities      
Konvertible lån   0 0
Langsiktige lån til konsernselskap   0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner   0 0
Other long term liabilities 12,17 0 0
Total long term liabilities   0 0
Current liabilities      
Konvertible lån   0 0
Sertifikatlån   0 0
Liabilities to financial institution 17 45 842 0
Leverandørgjeld   0 0
Kortsiktig gjeld konsernselskap   0 0
Tax payable 9 1 292 2 980
Public duties paytable   9 363 10 054
Utbytte   0 0
1. års avdrag pantegjeld   0 0
Other short term liabilities 12 138 265 45 807
Total current liabilities   194 762 58 841
       
Total liabilities   212 645 89 314
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES   1 377 492 939 083
    8 0
       
Stavanger, 22nd April 2016
       
SignSolvang2013_eng