Disponering av morselskapets resultat

Solvang ASA fikk et resultat på TNOK 582.

Styret foreslår følgende disponering:                                      

Foreslått utbytte                           TNOK              -48 988
Overført fra annen egenkapital:   TNOK               48 406

Morselskapets bokførte egenkapital utgjorde ved årets utgang TNOK 503 168 (TNOK 542 732). 

Neste