Hendelser etter balansedagen

Selskapet har besluttet å fusjonere inn det heleide datterselskapet, IGC AS, med virkning fra 1 januar 2016.

Selskapet har inngått kontrakt for nedsalg av 37.5% av andel i Partrederiet Clipper Sirius DA, hvor ny eierskap andel er 18.75%. Nedsalget vil generere en gevinst på omtrent USD 2.9 millioner i regnskapet for andre kvartal 2016.

Videre er det utøvd en kjøpsopsjon for skipet Clipper Harald med effekt i juli 2016.

Det er ingen andre hendelser etter balansedagen av vesentlig karakter.

Neste